PRÁVNE UPOZORNENIA

Stránky, ktoré konzultujete, sú majetkom spoločnosti: PANZANI S.A.S. s kapitálom 3.585.180 €, 4, rue Boileau 69006 LYON Francúzsko, registrovanej v obchodnom registri RCS LYON pod číslom 961 503 422, číslo DPH v rámci Spoločenstva FR 35 961 503 422, ako vydavateľ. URL webových stránok: www.panzani.fr. Kontaktná osoba: Telefónne číslo: +33 (0) 4 72 82 23 01. Riaditeľkou publikácie je Marie-Catherine Auneová, ktorá pôsobí ako riaditeľ skupiny pre marketing. Táto stránka je spravovaná spoločnosťou: Novius - 55 avenue Gallina 69100 Villeurbanne - 04 27 46 20 00 - contact@novius.fr - Obchodný register: Lyon B 443 207 154. Prístup k týmto webovým stránkam znamená automatické a neobmedzené prijatie týchto všeobecných podmienok použitia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť, a preto vyzývame používateľov, aby ich pravidelne konzultovali.

1. Duševné vlastníctvo

V súlade s právom duševného vlastníctva je prísne zakázané reprodukovať alebo zastupovať webové stránky PANZANI alebo ich časť. Všetky údaje komunikované na týchto webových stránkach v širšom slova zmysle a najmä potom texty, komentáre, fotografie, ilustrácie, obrázky a reklamné dokumenty reprodukované na týchto stránkach sú výhradným vlastníctvom spoločnosti PANZANI, alebo sú reprodukované so súhlasom ich majiteľa. Ochranné známky a logá sú tiež výhradným vlastníctvom spoločnosti PANZANI. Boli zaregistrované a sú pravidelne obnovované. Všetky tieto prvky sú chránené duševným vlastníctvom na celom svete. Akékoľvek čiastočné alebo úplné použitie, najmä formou reprodukcie, úpravy, prenájmu, prenosu, distribúcie alebo pôžičky, ktoré spoločnosť PANZANI predtým nepovolila, je zakázané a mohlo by predstavovať trestný čin.

2. Súbory cookies

Cookies sú súbory, ktoré sú inštalované do vášho počítača alebo smartphonu. Umožňujú nám ukladať informácie o vašom prechádzaní na našich stránkach. Súbor cookie umožňuje emitentovi identifikovať terminál, v ktorom je zaregistrovaný v závislosti na vašich voľbách týkajúcich sa cookies, ktoré môžete kedykoľvek zmeniť. Naše stránky používajú rôzne typy súborov cookie. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie na našich stránkach nájdete v našej politike Cookies.

3. Ochrana osobných údajov

Ďalšie informácie o našich záväzkoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov nájdete v našej politike ochrany osobných údajov.

4. Zodpovednosť

Spoločnosť PANZANI odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade obtiažneho prístupu na svoje stránky alebo v prípade prerušenia spojenia. Spoločnosť PANZANI nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo vírusy, ktoré by mohli zasiahnuť váš počítač alebo akékoľvek počítačové zariadenie po použití alebo prístupu na webovú stránku alebo po stiahnutí z týchto stránok. Spoločnosť PANZANI nenesie žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame komerčné alebo nekomerčné škody vyplývajúce z používania webových stránok. Spoločnosť PANZANI poskytuje informácie uvedené na webových stránkach len pre informačné účely. Spoločnosť PANZANI sa snaží overiť pravdivosť informácií a pravidelne stránky aktualizovať. Nemôže však zaručiť presnosť, vernosť, aktualizáciu alebo úplnosť informácií dostupných na webových stránkach, ani ich vhodnosť na konkrétny účel. Spoločnosť PANZANI si okrem toho vyhradzuje právo kedykoľvek obsah týchto stránok upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť PANZANI nemôže byť za dôsledky takýchto úprav zodpovedná. Spoločnosť PANZANI si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť webových stránok alebo ich časti. Webové stránky Panzani môžu obsahovať odkazy na iné stránky. Spoločnosť PANZANI nezodpovedá za obsah týchto stránok ani za ich politiku v oblasti ochrany súkromia.

5. Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia francúzskym právom. Spoločnosť PANZANI si vyhradzuje právo podať žalobu proti osobám konajúcim spôsobom, ktorý môže byť považovaný za nelegálny alebo nezákonný alebo v rozpore s týmito ustanoveniami.