WETTELIJKE VERMELDINGEN

De website die u momenteel bezoekt, is eigendom van: PANZANI S.A.S. met een kapitaal van € 3.585.180, 4, rue Boileau - 69006 LYON (Frankrijk), ingeschreven in het RCS van LYON onder het nummer 961 503 422, intracommunautair btw-nummer FR 35 961 503 422, met de hoedanigheid van redacteur. URL van de website: www.panzani.fr. Contact: telefoonnummer: +33 (0)4 72 82 23 01. De directeur van de publicatie is: Marie-Catherine Aune, als Marketingmanager van de Groep. Deze website wordt gehost door: Novius - 55 avenue Galline 69100 Villeurbanne (Frankrijk) +33 (0)4 27 46 20 00 - contact@novius.fr - RCS: Lyon B 443 207 154. De toegang tot deze website impliceert automatisch dat u zonder enige beperking akkoord gaat met de huidige algemene gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de algemene voorwaarden en raden de gebruikers aan om deze regelmatig te raadplegen.

1. Intellectuele eigendom

Overeenkomstig het intellectuele eigendomsrecht is het strikt verboden om een deel of het geheel van de website van PANZANI te kopiëren of weer te geven. Alle op deze website meegedeelde gegevens in de ruimste zin van het woord en met name de teksten, opmerkingen, foto's, illustraties, afbeeldingen en het publiciteitsmateriaal die op deze website worden gereproduceerd, zijn het exclusieve eigendom van PANZANI of worden gereproduceerd met uitdrukkelijke toestemming van de respectieve eigenaar. Ook de merken en logo's zijn exclusieve eigendom van PANZANI. Ze zijn gedeponeerd en worden regelmatig vernieuwd. Al deze elementen vallen wereldwijd onder de bescherming van het intellectuele eigendomsrecht. Elk gebruik, geheel of gedeeltelijk, met name in de vorm van niet vooraf door PANZANI gemachtigde reproductie, wijziging, verhuur, uitzending, verspreiding of uitlening is verboden en zou aanleiding kunnen geven tot vervalsing.

2. Cookies

Cookies zijn bestanden die op uw computer of smartphone worden geïnstalleerd. Ze stellen ons in staat informatie op te slaan over uw surfgedrag op onze website. Via een cookiebestand kan de zender de terminal bepalen waarin hij is geregistreerd, met inachtneming van de gemaakte keuzes inzake cookies en die u op elk moment kunt wijzigen. Onze website gebruikt verschillende soorten cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, nodigen wij u uit ons Cookiebeleid te lezen.

3. Bescherming van persoonsgegevens

Voor meer informatie over onze verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, nodigen wij u uit ons Privacybeleid te lezen.

4. Aansprakelijkheid

PANZANI wijst elke aansprakelijkheid af in geval van problemen met de bereikbaarheid van de website of verbindingsproblemen. De onderneming PANZANI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of een virus dat uw computer of computermateriaal kan aantasten, ten gevolge van gebruik van of toegang tot de website of het downloaden van informatie op de website. PANZANI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse, al dan niet commerciële, schade, voortvloeiend uit het gebruik van de website. PANZANI verstrekt de informatie op de website uitsluitend voor informatieve doeleinden. PANZANI spant zich in om de waarheidsgetrouwheid van informatie na te gaan en de site up-to-date te houden. Er bestaat evenwel geen garantie met betrekking tot de juistheid, de nauwkeurigheid, de actuele toestand en de volledigheid van de op de site ter beschikking gestelde inlichtingen, noch aangaande hun geschiktheid voor specifieke doeleinden. Bovendien behoudt PANZANI zich het recht voor de inhoud van de website te allen tijde en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen. PANZANI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen. Evenzo behoudt PANZANI zich het recht voor de functies van de website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten en dit op elk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving. De website van PANZANI kan links naar andere websites bevatten. De onderneming PANZANI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de praktijken die ze er inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer op nahouden.

5. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden vallen onder de Franse wetgeving. De onderneming PANZANI behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen personen die handelen op een wijze die beschouwd kan worden als zijnde illegaal, onrechtmatig of in strijd met deze bepalingen.