PRIVACYBELEID

Dit beleid legt uit hoe Panzani uw persoonsgegevens verzamelt en behandelt en voor welke doeleinden ze gebruikt worden.

Panzani stemt ermee in om te voldoen aan de EU-verordening 2016/679 goedgekeurd op 27 april 2016 en betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Panzani verzamelt de volgende gegevens:

Persoonlijke informatie: postadres, mailadres, uw verzoeken, klachten, en in het algemeen alle andere gegevens die wij ontvangen in het kader van onze uitwisselingen.

Professionele informatie: postadres, mailadres, telefoonnummer, mobiel, functies

Demografische informatie: geboortedatum, titel, leefwijze.

Informatie over uw navigator en uw IP-adres.

Waar dienen de op deze manier verzamelde persoonsgegevens voor?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • onze consumenten en hun verwachtingen beter te leren kennen en te begrijpen;
 • naar aanleiding van uw verzoek of klacht met u te kunnen communiceren;
 • de relevantie van onze website ten opzichte van onze consumenten te verbeteren;
 • met u te communiceren over producten, merken en innovaties via vragenlijsten,
 • consumenten- en actiespellen te beheren en te organiseren;
 • de kwaliteit van onze diensten en producten te waarborgen;
 • het abonnement op onze nieuwsbrief;
 • aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • elke wijziging in ons privacybeleid mee te delen;
 • onze zakelijke relaties met onze klanten en leveranciers te beheren.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wanneer wij al over informatie over u beschikken, wij deze voor dergelijke doeleinden kunnen gebruiken.

Hoe wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beveiligd?

Panzani verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de veiligheid van persoonsgegevens te behouden door over een beveiligde IT-omgeving te beschikken en door de passende maatregelen toe te passen om ongeoorloofde verspreiding te voorkomen.

Toegang tot uw persoonsgegevens is alleen toegestaan aan onze medewerkers die deze gegevens in het kader van hun functie nodig hebben. Wanneer persoonsgegevens door derden worden verwerkt (met name inzake marketing, promotie, dataverrijking, op digitaal gebied), hebben zij contractuele geheimhoudings- en beveiligingsplicht van persoonsgegevens.

Panzani verbindt zich ertoe dat uw persoonsgegevens niet worden verkocht of verhuurd noch worden prijsgegeven voor andere doeleinden dan die in het beleid beschreven zijn, behalve in het geval dat de openbaarmaking is vereist door de wet of de autoriteiten.

Ze kunnen ook worden gedeeld met andere entiteiten van de Groep Panzani.

Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Nee!

Wat zijn uw rechten op uw persoonsgegevens?

U heeft:

 • Toegangsrecht, waardoor u weet of de gegevens over u worden verwerkt en u kunt in begrijpelijke vorm inzage verkrijgen. Hierdoor kan ook de juistheid worden gecontroleerd van de gegevens en, indien nodig, kunt u deze laten wijzigen of verwijderen.
 • Correctierecht, waardoor u onjuiste gegevens over u kunt corrigeren of gegevens met betrekking tot het doel van de verwerking kunt toevoegen.
 • Recht van verzet, waardoor u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens.
 • Recht op wissing, waardoor uw gegevens verwijderd kunnen worden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid, waardoor u een deel van uw gegevens kunt claimen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met vermelding van:

 • de verwerking(en) die uw verzoek betreft (betreffen).
 • het recht of de rechten die u wilt toepassen.
 • U dient ons ook een kopie van uw ID-kaart toe te sturen.

Indien u van mening bent dat wij uw verzoek niet in acht hebben genomen, heeft u de mogelijkheid om het adres van de CNIL in te voeren: https://www.cnil.fr/fr/agir.

 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Panzani behoudt uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwerking waarvoor ze zijn verzameld. Dit houdt in dat wij uw gegevens nog enige tijd kunnen bewaren nadat u gestopt bent met het gebruik van een dienst. In sommige gevallen, kunnen wij gedurende een bepaalde periode specifieke gegevens bewaren om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.