""

Selle veebisaidi omanik on: PANZANI S.A.S. kapitaliga 3 585 180 €, aadress: 4, rue Boileau 69006 LYON Prantsusmaa, kantud LYONI Äriregistrisse numbri 961 503 422 all, ühendusesisene KMKR Nr FR 35 961 503 422, kes on saidi toimetaja. Saidi internetiaadress: www.panzani.fr. Kontaktandmed: Telefoninumber: 04 72 82 23 01. Väljaande juht on: Marie-Catherine Aune, kontserni turundusjuhi ametikohal. Saidi host on: Novius – 55 avenue Galline 69100 Villeurbanne – 04 27 46 20 00 – contact@novius.fr – Äriregister: Lyon B 443 207 154. Saidi kasutamine eeldab automaatset ja piiranguteta nõustumist käesolevate kasutustingimustega. Jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta ning palume kasutajatel ennast nendega regulaarselt kursis hoida.

1. Intellektuaalomand

Intellektuaalomandi õiguse kohaselt on rangelt keelatud PANZANI saiti täielikult või osaliselt reprodutseerida või kujutada. Kõik sellel saidil edastatud andmed laias mõttes ja eelkõige reprodutseeritud tekstid, kommentaarid, fotod, illustratsioonid, pildid ja reklaamdokumendid on PANZANI ainuomand või on reprodutseeritud nende omaniku nõusolekul. Ka kaubamärgid ja logod on PANZANI ainuomand. Need on registreeritud ja registreeringut pikendatakse regulaarselt. Kõik need elemendid on intellektuaalomandina kaitstud kogu maailmas. Igasugune osaline või terviklik kasutamine, nimelt ilma PANZANI eelneva loata reprodutseerimise, muutmise, rentimise, edastamise, levitamise või laenamise teel on keelatud ja kujutab endast õiguste rikkumist.

2. Küpsised

Küpsised on andmeplokid, mis installitakse teie arvutisse või nutitelefoni. Need võimaldavad meil talletada teavet teie navigeerimise kohta meie saidil. Küpsiste andmeplokk võimaldab selle saatjal tuvastada terminali, kuhu andmeplokk on salvestatud, olenevalt küpsiste kohta teie tehtud valikust, mida te võite igal ajal muuta. Meie saidil kasutatakse eri tüüpi küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta meie saidil saate meie küpsiste poliitika dokumendist.

3. Isikuandmete kaitse

Lisateavet meie kohustuste kohta isikuandmete kaitse vallas saate meie eraelu puutumatuse kaitse poliitika dokumendist.

4. Vastutus

PPANZANI ei vastuta raskuste eest saidile juurdepääsul või ühendusekatkestuste eest. Äriühingut PANZANI ei või pidada vastutavaks saidi kasutamise või vaatamise või saidilt andmete allalaadimise tagajärjel teie arvuti või arvutitehnika kahjustumise või viirusega nakatumise eest. PANZANI ei vastuta saidi kasutamisest tingitud otseste või kaudsete ärialaste või muude riskide eest. PANZANI annab saidil esitatud teavet ainult informatsiooniks. PANZANI teeb endast oleneva, et kontrollide andmete tõesust ja andmeid saidil ajakohastada. Saidil esitatud andmete õigsuse, täpsuse, ajakohasuse või ammendavuse ega nende konkreetseks kasutusotstarbeks sobivuse kohta siiski garantiid ei anta. Peale selle jätab PANZANI endale õiguse saidi sisu igal ajal ja ilma ette teatamata muuta. PANZANI ei vastuta niisuguste muutmiste tagajärgede eest. PANZANI jätab endale samuti õiguse saidi funktsioone igal ajal täielikult või osaliselt katkestada või peatada. PANZANI sait võib sisaldada linke teistele saitidele. Äriühing PANZANI ei vastuta nende saitide sisu või tavade eest eraelu puutumatuse kaitse valdkonnas.

5. Kohaldatav õigus

Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Prantsuse õigust. Äriühing PANZANI jätab endale õiguse algatada kohtuasja isikute vastu, kes toimivad viisil, mida võib pidada ebaseaduslikuks või õigusvastaseks või mis rikub neid tingimusi.