ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto zásady vysvětlují, jakým způsobem společnost Panzani shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje a pro jaké účely tak činí.

Společnost Panzani se zavazuje dodržovat nařízení EU 2016/679 přijaté 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Společnost Panzani shromažďuje následující údaje:

Osobní údaje: poštovní adresa, e-mailová adresa, vaše požadavky, reklamace a obecně veškeré další údaje, které v rámci komunikace s vámi obdržíme

Údaje o zaměstnání: poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, telefonní číslo na mobil, pozice

Demografické údaje: datum narození, oslovení, způsob života

Informace týkající se vašeho prohlížeče a IP adresy

K jakému účelu takto shromážděné osobní údaje slouží?

Vaše osobní údaje využíváme k následujícím účelům:

 • abychom lépe pochopili a poznali naše zákazníky a jejich očekávání ;
 • abychom s vámi mohli komunikovat ohledně vašich požadavků nebo reklamací ;
 • abychom mohli zvyšovat relevanci našeho webu pro naše zákazníky ;
 • abychom s vámi mohli komunikovat ohledně našich výrobků, značek a novinek prostřednictvím dotazníků,
 • pro účely pořádání a realizace zákaznických soutěží nebo propagačních akcí ;
 • abychom zajistili vysokou kvalitu našich služeb a výrobků ;
 • pro účely poskytování odběru našeho informačního bulletinu ;
 • abychom mohli vyhovět svým zákonným povinnostem ;
 • abychom mohli oznamovat úpravy našich zásad ochrany soukromí ;
 • abychom mohli jednat se zákazníky a dodavateli.

Upozorňujeme, že pokud již nějaké údaje o vaší osobě uchováváme, můžeme je používat k výše uvedeným účelům.

Jak je zabezpečen přístup k vašim osobním údajům?

Společnost Panzani se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí pro zachování důvěrnosti, integrity a bezpečnosti vašich osobních údajů prostřednictvím zabezpečeného digitálního prostředí a vhodných opatření bránících jejich neoprávněnému prozrazení.

Přístup k vašim osobním údajům je povolen pouze našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují k plnění svých pracovních povinností. Jsou-li osobní údaje zpracovávány třetími stranami (zejména v souvislosti s marketingem, propagací, obohacováním dat a digitálním světem), tyto třetí strany se smluvně zavazují k zachování důvěrnosti a zabezpečení těchto osobních údajů.

Společnost Panzani se zavazuje, že vaše osobní údaje nebudou prodávány, pronajímány ani vyzrazovány za jinými účely, než které jsou uvedeny v zásadách, s výjimkou případů, kdy je jejich předání vyžadováno zákonem nebo úřady.

Údaje mohou být rovněž sdíleny s jinými subjekty ze skupiny Panzani.

Budou mé osobní údaje přenášeny mimo Evropskou unii?

Ne!

Jaká máte v souvislosti se svými osobními údaji práva?

Máte následující práva:

 • Právo na přístup, které vám umožňuje zjistit, zda jsou zpracovávány údaje týkající se vaší osoby, a vyžádat si jejich sdělení ve srozumitelné podobě. Toto právo vás také opravňuje ke kontrole přesnosti údajů a v případě potřeby k jejich opravě nebo vymazání.
 • Právo na nápravu, které vám umožňuje opravit nepřesné údaje týkající se vaší osoby nebo doplnit údaje v souvislosti s účelem jejich zpracování.
 • Právo vznášet námitky, které vám umožňuje vznést námitku proti používání vašich údajů.
 • Právo na vymazání, které vám umožňuje dosáhnout odstranění vašich údajů.
 • Právo na přenosnost, které vám umožňuje získat zpět určitou část vašich údajů.

Přejete-li si svá práva uplatnit, obraťte se na nás a ve své žádosti upřesněte následující informace:

 • způsoby zpracování, kterých se vaše žádost týká,
 • práva, která si přejete uplatnit.
 • K žádosti přiložte také kopii svého dokladu totožnosti.

Budete-li mít za to, že jsme na vaši žádost neodpověděli, můžete se obrátit na komisi CNIL: https://www.cnil.fr/fr/agir.

 • Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje uchovávat?
 • Společnost Panzani uchovává vaše údaje pouze po nutnou dobu v závislosti na účelu zpracování, za kterým byly shromážděny. To znamená, že vaše údaje můžeme uchovávat ještě určitou dobu po tom, co přestanete používat určitou službu. V některých případech můžeme určité údaje uchovávat po stanovenou dobu, abychom splnili své zákonné nebo předepsané povinnosti. Po uplynutí této doby budou osobní údaje odstraněny.